การบาดเจ็บที่เส้นประสาท

อาการบาดเจ็บไขสันหลังอักเสบในปีพ. ศ. 2552 ทำให้พัทเป็นอัมพาตจากคอลงและมีความดันโลหิตต่ำเรื้อรัง เธอพึ่งยาและ corsets แน่นเพื่อรักษาความดันโลหิตของเธอ แต่เธอยังคงผ่านออกห้าหรือหกครั้งต่อวัน สัญญาเช่าใหม่ของเธอเกี่ยวกับชีวิตเป็นผลมาจากการกระตุ้น epidural ไขสันหลังร้า (scES) ที่เธอได้รับในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย

ในศูนย์วิจัยการบาดเจ็บที่เส้นประสาทไขสันหลังอักเสบของมหาวิทยาลัย Louisville (KSCIRC) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังอักเสบ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวันนี้ในJAMA ประสาทวิทยาอธิบายการปรับปรุงพัทและสามผู้เข้าร่วมการวิจัยอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ในความดันโลหิตและการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจในระหว่างและหลัง SCES ผู้ป่วยทั้งสี่รายได้รับบาดเจ็บไขสันหลังอักดิ์เรื้อรังและกระดูกสันหลังส่วนล่างและความดันโลหิตลดลงเมื่อนั่งก่อนรับ SCES