คนส่วนใหญ่มีความสุขที่สุดเมื่อเชื่อมต่อกับธรรมชาติ

มีความสุขในอนาคต หัวหน้าฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Foster and Partners กล่าวว่า คนส่วนใหญ่มีความสุขที่สุดเมื่อเชื่อมต่อกับธรรมชาติมากที่สุด” หัวหน้าโครงการความยั่งยืนที่ Foster and Partners กล่าวว่าโครงการการตั้งค่าและการออกกฎหมายในลักษณะนี้สามารถสร้างจิตสำนึกในใจของนักพัฒนาซอฟต์แวร์และสาธารณชน

พวกเขากำลังมุ่งเป้าไปที่การลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงสู่ชั้นบรรยากาศ สิงคโปร์ให้คำมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 16% ภายใต้ภาวะปกติตามระดับปกติในปี 2020 ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ