ตรวจพบเซราไมด์ในนิวเคลียสของเซลล์เม็ดเลือด

การตรวจพบเซราไมด์ในนิวเคลียสของเซลล์เม็ดเลือดและความสามารถของไขมันเหล่านี้ในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นว่ากรดไขมันอิ่มตัวอาจมีผลการทำงานที่ยาวนานซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปจะทำให้โรค MS แย่ลงไปอีก ในระยะสั้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ดีอาจมีผลเสียต่อผู้ที่มีสุขภาพดี แต่พวกเขามีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่เป็นโรค MS

เพราะไมอีลินที่เสื่อมโทรมสามารถสะสมและเพิ่มระดับเซราไมด์ต่อไป การศึกษาครั้งนี้ทำให้เรามีมุมมองที่จำเป็นอย่างมากเกี่ยวกับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่สามารถส่งผลกระทบและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเซลล์ในร่างกายของแต่ละบุคคล การค้นพบของเราชี้ให้เห็นว่าระดับไขมันอิ่มตัวที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ epigenetic ที่ทำให้ MS ก้าวหน้าซึ่งทำให้เราเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้น