พัฒนาการทางสติปัญญาในเด็กสองรูปแบบ

การเคลื่อนไหวประสานของลิ้นริมฝีปาก และกรามที่สร้างคำพูดขึ้นพร้อมจังหวะเสียงพูด ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าสมองของคนบางคนปรับตัวเองตามธรรมชาติเพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะของเสียงที่ได้ยินขณะที่คนอื่นไม่ทำ รูปแบบเหล่านี้แสดงความแตกต่างในด้านหน้าที่และโครงสร้างของเครือข่ายการพูดในสมองเช่นเดียวกับความสามารถในการเข้าใจคำศัพท์ใหม่

การค้นพบนี้จะช่วยประเมินการพูดและพัฒนาการทางสติปัญญาในเด็กสองรูปแบบที่แตกต่างกัน มนุษย์ดีในการซิงโครไนซ์การเคลื่อนไหวของร่างกายกับเสียงเช่นเมื่อเราขยับเท้าหรือหัวของเราไปตามจังหวะของเพลง สิ่งนี้เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องพยายามโดยไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมและยังได้รับการพิสูจน์ในเด็กทารก การวิจัยในปัจจุบันส่วนใหญ่ในสาขานี้ได้มุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของร่างกายได้รับการสนับสนุนโดยจังหวะของดนตรี แต่มีความรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการประสานงานนี้เมื่อพูด