เช็คความพร้อม รถรับจ้างขนของ 5 ข้อก่อนขับรถทางไกล

เช็คความพร้อม รถรับจ้างขนของ 5 ข้อก่อนขับรถทางไกล การเตรียมความพร้อมทั้งรถรับจ้างและคนขับถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เดินทางถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย จึงขอแนะนำเช็คลิตส์ 5 ข้อเพิ่มความพร้อมขับรถทางไกล

1.เช็คของเหลวและเครื่องยนต์

ก่อนเดินทางไกล ควรเช็คระดับของเหลวต่างๆ ในห้องเครื่องยนต์ ประกอบด้วย น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์, น้ำมันเบรก, น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ (ถ้ามี), น้ำหล่อเย็น และน้ำฉีดกระจก และควรเช็คสภาพเครื่องยนต์เบื้องต้น ต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึมจากเครื่องยนต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาระหว่างเดินทางได้

2.เช็คสภาพยางและลมยาง

ยางเป็นชิ้นส่วนที่ต้องสัมผัสกับพื้นถนนตลอดเวลา ควรเช็คสภาพยางว่ายังมีดอกยางเหลืออยู่ เนื้อยางยังคงนิ่ม ไม่แข็ง ไม่มีการปูดบวมหรือปริแตกของยาง และควรเช็คระดับแรงดันลมยางให้เหมาะสมก่อนเดินทางทุกครั้ง หากมีผู้โดยสารและสัมภาระเต็มคัน ควรเพิ่มแรงดันลมยางล้อหลังตามที่ระบุไว้ในรถแต่ละคันด้วย

3.เช็คยางอะไหล่ต้องพร้อม

ล้ออะไหล่เป็นสิ่งจำเป็นไม่แพ้กับล้อหลักที่ใช้งานอยู่ เพราะเราไม่รู้เลยว่าเส้นทางข้างหน้าจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้าง ควรเช็คลมยางของล้ออะไหล่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากรถของคุณไม่มีล้ออะไหล่ แต่ใช้ชุดซ่อมยางฉุกเฉินแทน ก็ควรเช็คว่าอุปกรณ์ยังอยู่ครบ และมีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

4.เตรียมเส้นทางก่อนออกเดินทาง

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัด ควรตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ควรศึกษาเส้นทางเลี่ยงรถติดล่วงหน้าเพื่อหลีกหนีจราจรติดขัด นอกจากนี้ การตั้งค่าระบบนำทางไม่ควรเลือกเส้นทางแบบ “สั้นที่สุด” (Shortest Route) เพราะระบบอาจพาไปยังถนนรองที่มีสภาพไม่ดี ไม่เหมาะสมกับการขับขี่

5.เช็คความพร้อมของผู้ขับขี่

ผู้ขับขี่ต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอก่อนออกเดินทาง หยุดแวะพักเป็นระยะเมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย รวมถึงใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารในขณะขับขี่